Česká unie sportu nesouhlasí se zrušením dotačního programu na provoz a údržbu sportovišť

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zrušilo pro letošní rok dotace určené tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na údržbu a provoz sportovních zařízení. Dnes to uvedl na oficiálních stránkách úřadu v dopise ministr Stanislav Štech. V něm mj. vysvětluje, že Program IV měl zásadní rozpory již v samotném vyhlášení a dotace se z něho nerozdělí.

„Kvůli špatné práci konkrétních lidí, odpovědných na ministerstvu za oblast státní podpory sportu, se stovky vlastníků a nájemců sportovišť dostávají do neřešitelné existenční situace. Nemají na úhrady i několik měsíců odkládaných faktur. Je naprosto nutné, aby byl program vypsán znovu. Nedokáži si představit, že ho MŠMT pro tento rok zruší bez náhrady,“ nesouhlasí s tímto krokem Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.

Program IV je ministerstvem každoročně vypisován již řadu let a prostředky z něj tvoří významnou část provozních zdrojů. Prostřednictvím ČUS měly přijít peníze více než 600 sportovním subjektům, mnohem více subjektů však o tuto dotaci žádalo přes další střešní sportovní organizace nebo národní sportovní svazy. Jedná se o příspěvky na úhradu provozních nákladů venkovních i krytých hřišť, šaten a zázemí sportovišť ve vlastnictví klubů a jednot, často však i velkých sportovních komplexů, včetně sportovních hal a stadionů.

K vyplacení mělo dojít v březnu letošního roku, distribuci ale pozdržela bývalá ministryně Kateřina Valachová a k dalšímu procesu již nedošlo. „Od jara čekáme na rozhodnutí ministerstva, které řešilo prioritně jiné dotační programy a údržbu sportovišť nezvládlo administrovat. Pro řadu žadatelů, zejména vlastníků větších sportovních komplexů, kteří s každoroční podporou počítali, bude tento nečekaný výpadek oznámený v září velkým problémem,“ popsuje vážnost situace Marek Hájek.

Podle zástupců ČUS má Program IV opodstatnění, stejně jako další neinvestiční programy, ze kterých prostředky míří do sportovních klubů či jednot. „Určitě není jedno, že se Program IV zrušil. I kdyby měla dotace činit deset procent jejich provozních nákladů na sportoviště, tak je to vždycky významná položka, kterou budou nyní složitě doplňovat, protože nemají odkud,“ vysvětluje Hájek, místopředseda ČUS.

Částky pro sportovní subjekty se pohybují například v řádech statisíců, maximální dotace pro jeden subjekt ČUS činí 750 tisíc korun. TJ Bohemians Praha měla obdržet 510 tisíc korun. „Vnímáme to jako kudlu do zad. Plánovali jsme tuhle částku využít na vytápění našich sportovních objektů, v Praze máme tři velké areály,“ tvrdil Richard Šach z jedné z největších sportovních jednot v České republice. Problémy detekuje také Tělovýchovná jednota Ostrava, která měla dostat 494 tisíc korun. „Každá částka na energii a provoz se nám hodí. O naše sportoviště se potřebuje starat štáb lidí. Bohužel, kraj mi snižuje dotace, město také a minimální mzda roste,“ stěžuje si Tomáš Staníček.

Petr Novotný z Tenisového klubu Bruntál, který zažádal o příspěvek na opravdu tenisové zdi, k tomu prohlásil:  „Je potřeba si uvědomit, že většina sportovišť v České republice není v ideálním stavu. Řešení mělo být jiné, než to, že se zruší dotační program směrem k opravám a údržbě,“ dodává Novotný. Sportovní prostředí hospodaří s majetkem zhruba za 60 miliard korun. V naprosté většině jde o majetek, který je zchátralý a zastaralý.

ČUS napsala dopis ministrovi

Česká unie sportu již v tomto týdnu poslala dopis ministru Stanislavu Štechovi. V něm ho vyzvala, aby sdělil, kdo konkrétně je zodpovědný za nekvalitní přípravu znění a legislativní oponentury v rámci Programu IV. „Žádáme také o sdělení, jaká opatření byla nebo budou z těchto pochybení v úřadě vyvozena. Není možné, aby ministerstvo odvádělo takto neodbornou práci. Nejde přece program vypsat, pak se několik měsíců k němu nevyjadřovat, a najednou ho v září zrušit,“ podivuje se Marek Hájek, místopředseda České unie sportu, jejíž zástupci program určený pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty několikrát připomínkovali. „Jsme přesvědčeni, že pouze otevřené označení viníků, a hlavně vyvození důsledků může přispět k tomu, oč tu všichni dlouhodobě společně usilujeme – o transparentní a objektivní financování sportu.“

Zároveň není jasné, co bude s částkou z Programu IV, která činí 250 milionů korun. „Vzhledem k tomu, že ministerstvo částku alokovalo, tak by se měly peníze přinejmenším přerozdělit do sportu. Naší prioritou na jednání bylo, aby se program ještě zrealizoval. Jestli ho vyhlásili špatně, tak by program měli vypsat znovu, jako to udělali u některých ostatních programů,“ tvrdí Marek Hájek z České unie sportu.

Reakce sportovních klubů na zrušení Programu IV

Petr Suchý (Sportovní klub Motorlet Praha)

„Je to velká komplikace. My s těmito penězi každoročně počítáme. Dělali jsme rekonstrukci v bazénu, kromě toho, že jsme na to dostali grant z magistrátu, tak jsme hodně peněz do toho vynaložili. S tím, že jsme doufali, že tento program nezmizí. Přitom tohle je čitelný program, může se krýt oproti fakturám za vodu, elektriku a za plyn. Nic si nevymýšlíme. Zjistí se akorát, kolik těch peněz chybí. Stojí za to bojovat. Za rok dáváme za základní provoz a údržbu několik milionů korun. Pořád máme obrovský rozptyl. Nemůžeme počítat, že na takové věci seženeme sponzora nebo podporu. Přitom provoz je v dnešní době klíčový, nikdy ho neošidíte. Chceme, aby ho vypsali znovu, nebudeme lenit a zažádáme. Nejhorší by bylo, kdyby ho zrušili, poté budeme čekat na volby.“

Roman Macek (TJ Sportovní kluby Zlín)

„Program IV je nedílnou součástí financování naší tělovýchovné jednoty. Máme sdružených 35 sportů a majetky za několik stovek milionů korun. Máme registrovaných 5000 členů. Program IV byl pro nás zásadní. Případné zrušení by pro nás bylo malou katastrofou, spíše velkou. Zatím netuším, jak by se to projevilo. Musíme hledat jiné zdroje. Tento krok mi nedává smysl.“ 

TZ České unie sportu ke zrušení Programu IV na provoz a údržbu sportovních majetků

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.