Česká unie sportu podporuje nekompromisní boj proti dopingu

Česká unie sportu (ČUS) se přihlásila k nekompromisnímu boji proti dopingu.  Výkonný výbor ČUS na svém jednání 14. února v Praze vyslovil jednomyslně podporu současným aktivitám Českého svazu biatlonu, jeho jednotlivých reprezentantů, ale i dalších sportovních svazů a institucí při úsilí očistit vrcholový sport od všech nepovolených podpůrných prostředků.

„Z našeho pohledu jde o důležitý signál nejen samotným biatlonistům, ale také všem ostatním sportovcům a celé veřejnosti, že doping je zlo a že je nutné proti němu ze všech sil bojovat. Tato naše deklarace nezůstane pouze v rovině etického prohlášení, ale v praxi znamená, že v boji proti dopingu bude Česká unie sportu aktivní v oblasti sportovní diplomacie i příslušné legislativy. Představitelé každého svazu nebo jednotliví sportovci budou u nás mít dveře otevřené, aby se svěřili se svými poznatky nebo návrhy,“ říká předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Součástí podpory Českému svazu biatlonu je také otevřený dopis Výkonného výboru ČUS, v němž souhlasí se všemi požadavky vedení Českého svazu biatlonu i jeho reprezentantů týkajícími se zvýšení horní hranice zákazu sportovní činnosti za prokázaný doping až na osm let, zvýšení peněžitých trestů i snížení národních kvót pro federace, jejichž členové se provinili.

„Obecně jsme však proti uplatňování kolektivní viny ve formě vylučování států z účasti na vrcholných akcích jako mistrovství světa nebo olympijské hry. Je potřeba především tvrdě trestat ty, kteří dopují, stejně jako ty, kteří doping umožňují,“ vysvětluje Miroslav Jansta.

ČUS si je zároveň vědoma, že bez spolupráce s Českým olympijským výborem, Mezinárodním olympijským výborem a také Světovou antidopingovou agenturou WADA nebude zvýšený tlak na boj proti dopingu úspěšný.

„Biatlonisté, stejně jako ostatní sportovní svazy a organizace, nyní zvedli prapor a funkcionáři je musí pevně podepřít, aby ho udrželi. Je velice reálné, že současná situace v biatlonovém hnutí může skutečně vyústit k přitvrzení dopingových pravidel i u všech ostatních sportů,“ naznačuje místopředseda ČUS Marek Hájek.

V rámci vlastní aktivity ČUS hodlá vyzvat všechny své členské sportovní svazy, aby formulace o boji proti dopingu – pokud je tam ještě nemají zapracované – přidaly také do svých stanov.

Foto: Kateřina Pavlíčková

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.