Česká plachetnice v Zemi Františka Josefa

Dne 15. srpna 2019 se námořní jachtě s/y BAGATELA s posádkou Pavel Elstner, Zdeněk Žižka, Petr Ondráček, Jaroslav Bican a Miroslav Štěpán jako vůbec první české lodi podařilo přistát v Tiché zátoce ostrova Hooker v souostroví Země Františka Josefa.

Zde na nejsevernější polární stanici byla vřele přijata osádkou pěti jejich ruských pracovníků, s nimiž posádka strávila jeden den plný událostí od pozorování rodinky ledních medvědů, stád mrožů, tuleňů, staveb a vybavení vlastní stanice (včetně muzea a vlastní nejsevernější pošty) a jejího okolí, až po boj s ledovými krami.

Překonáním 80° severní šířky bylo dosaženo českého rekordu v doplutí k severnímu pólu. Po 146 letech od objevitelské plavby rakousko-uherské expedice s Čechy J. Payerem a O. Křížem tak vstoupila česká noha opět na toto území. 

Plavba byla uskutečněna po neopravitelné poruše v Barentsově moři ve vzdálenosti 400 Nm od startu v Murmansku. Až do ukončení dne 26. srpna po uplutí 1 600 Nm ve stejném přístavu proběhla plavba pouze na plachty. Tato okolnost umocňuje sportovní hodnotu této plavby. To vytvořilo značně náročné situace zejména při plavbě v ledovcových polích, mezi krami a při návratu bojem s proměnlivými směry a sílou větru od bezvětří až do 30 uzlů. To vše ve světle končících víz do Ruska 28. srpna.

Vlastní expedice byla náročná i na přípravu vzhledem k značnému a mnohdy těžko překonatelnému boji s ruskými úřady. Jen díky veliké pomoci přátel u nás a v Rusku se nakonec na druhý pokus po tříleté přípravě podařilo naplnit hlavní cíle expedice.

Bohužel, letošní nerozmrznutí okolí ostrova Wilczeka neumožnilo navštívit hrob strojníka objevitelské expedice Oto Kříže. Dovezený kámen z jeho rodiště tam tak dopraví osazenstvo polární stanice někdy v příštích letech.

Petr Ondráček

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.